Audio w HTML 5

ikona_wpisu_html

Znacznik <audio> służy do odtwarzania plików muzycznych bez użycia dodatkowych wtyczek (np: Adobe Flash  czy Microsoft Silverlight). Jest obsługiwany przez każdą przeglądarkę, jednakże każda z nich wymaga innego formatu pliku: Google Chrome – .mp3 .wav .ogg .acc .webm Firefox –…

Video w HTML 5

ikona_wpisu_html

Znacznik <video> służy do odtwarzania filmów bez użycia dodatkowych wtyczek (np: Adobe Flash czy Microsoft Silverlight). Jest obsługiwany przez każdą przeglądarkę, jednak każda wymaga innego formatu pliku: Google Chrome – .webm .ogv Firefox – .webm .ogv Opera – .webm .ogv…

Atrybuty

ikona_wpisu_html

Wykaz atrybutów • abbr – skrót dla komórki nagłówkowej tabeli • accept-charset – akceptowany język • accept – akceptowany zestaw znaków • accesskey – klawisz skrótu • action – obsługa formularza po stronie serwera • align – wyrównanie względem innych…

Znaczniki HTML

ikona_wpisu_html

Znaczniki HTML/XHTML są podstawowymi elementami z których zbudowana jest każda strona WWW. <a> – kotwica <abbr> – skrót <acronym> – akronim <address> – adres <area> – obszar <article> – artykuł <aside> – treść poboczna, powiązana z treścią artykułu <audio> –…